top of page

Vårt hållbarhetsarbete

Vi vill bidra till en mer hållbar värld!

Reomti ska vara ett aktivt och modernt företag och vi har fastställt vår första hållbarhetsredovisning. Målsättningen är att ständigt utvecklas och hållbarhetsarbetet är en del i vår strävan. Vi ser även ett ökat intresse från såväl kunder, samarbetspartners och medarbetare att få en överblick av vårt arbete inom området. Genom att upprätta en hållbarhetsredovisning ökar vår medvetenhet internt kring dessa.

Styrningen av hållbarhetsarbetet utgår i första hand från företagets policydokument avseende kvalitet, arbetsmiljö, miljö samt företagets uppförandekod. Uppföljningen av hållbarhetsarbetet sker främst genom BKMA-certifieringens processer. 

Läs mer i vår KMA-policy nedan.

bottom of page