Typ: Ombyggnation och kontorsanpassningar

Vårdförbundet, Kv Islandet 14

BeställareVårdförbundet c/o Hifab
EntreprenadformUtförandeentreprenad
Typ av projektOmbyggnation och kontorsanpassningar
TiderDec 2020-Okt 2021

Beskrivning av projektet

Projektet omfattar ombyggnation och hyresgästanpassning av ca 3500 m2 BTA. Ny planlösning för kontor och möteslokaler, nya installationer el, VVS, styr och andra renoveringar.

Kv. Pegasus 6, Gamla stan

BeställareFolksam / Newsec PAM AB
KontaktPeter Oskarsson, Newsec
EntreprenadformUtförandeentreprenad
Typ av projektOmbyggnation
TiderFebruari 2020 - November 2020

Beskrivning av projektet

Projektet omfattar ombyggnation av ett 5000m2 stort hus i Gamla Stan. Byggnaden inrymde tidigare museet Myntkabinettet och har byggt om till kontor för den statliga myndigheten Kammarkollegiet.

Ombyggnation av palatsliknande byggnad i Gamla Stan till nya moderna lokaler för Kammarkollegiet.
Projektet omfattar ombyggnation av ett 5000m2 stort hus i Gamla Stan. Byggnaden inrymde tidigare museet Myntkabinettet och har byggt om till kontor för den statliga myndigheten Kammarkollegiet.

Planlösningen har utformats med stora sammanhängande ytor för öppna och flexibla arbetsplatser. Detta tar vara på det, för byggnadens ålder, ovanliga konstruktion som byggnaden har med fribärande bjälklag, stålpelare och nästan helt utan bärande innerväggar.
Takhöjden har framhävts genom att bara använda undertak i de delar där det behövs av akustiska skäl och med full takhöjd i korridorer och närmast fasad. Detta framhäver även byggnadens stora fönstren som ger mycket dagsljus till rummen.
Detaljering och materialval har valt som harmoniserar med, och lyfter fram, byggnadens äldre karaktär.
Förgården har omformats till att bli en representation entré från Slottsbacken men även en lite park i miniatyr för att ge en grön plats i det annars så tättbebyggda Gamla Stan.
De enkelsidigt belysta och delvis lite mörka och djupa lokalerna på entréplan har omformats till en attraktiv konferensdel med mötesrum i olika storlekar och tillhörande mingelytor.

Hög byggteknisk kvalitet
Stort arbete har lagt ner på att få sammanhängande golvytor med ekparkett eller svensk kalksten. Detta har varit byggnadstekniskt utmanande på grund av den äldre byggnadens olika golvnivåer och lutande och buktande bjälklag.
Många installationer har behållits synliga är synliga vilket har ställt extra höga krav på samordning och ett strukturerat och prydligt montage.

Långsiktigt hållbar
Projektet visar att det går att skapa bra och moderna kontorslokaler även i äldre hus i innerstaden. Detta ger en värdefull användning av dessa äldre byggnader och behåller viktiga arbetsplatser och funktioner i innerstaden. Detta möjliggör även för större företag och myndigheter att stanna kvar i innerstaden med den närhet till service och kommunikationer som finns där.
Vid ombyggnationen har många ”äkta” material som ekparkett, svensk natursten m.m. används. Material som kan åldras vackert och inte kommer rivas ut vid nästa hyresgästanpassning.
Golven är lagda sammanhängande och utan nivåskillnader mellan rum så att innerväggar skall kunna rivas och flyttas utan att golven skall behöva göras om.

Bilder samt text är utförda utav arkitekten: Joel Hedgren, 2BK Arkitekter AB

Kv. Sturen Större 12, Östgötagatan 25

BeställareMedvind
EntreprenadformTotalentreprenad
Typ av projektNyproduktion / ROT
Tider2019-2020

Beskrivning av projektet

Nyproduktion utav 45 stycken toppmoderna lägenheter samt renovering utav två befintliga K-märkta gavlar.

Kv. Wahrenberg 10, Brunkebergstorg 5

BeställareStena Fastigheter AB
KontaktPG Sabel
EntreprenadformUtförandeentreprenad
Typ av projektLokalanpassning
Tider2020

Beskrivning av projektet

Ett unikt och omfattande projekt på Brunkebergstorg där lokaler och fasad har anpassas och byggts om till en karaokebar i mycket hög kvalité, där det ställs höga krav på bland annat design, brand och ljud.

 

Kv. Tullgården 2, Folksamhuset

BeställareFolksam c/o Newsec AM AB
KontaktJohn Dervinger
EntreprenadformTotalentreprenad
Typ av projektKontorsanpassning
Tider2018 -

Beskrivning av projektet

Reomti har sedan 2018 utför flertal entreprenader där man har utfört hyresgästanpassningar av kontorslokaler på flera plan i kv. Tullgården 2. Det pågår i skrivande stund ombyggnation av en ytterligare lokal i huset. Kv. Tullgården 2 även kallad Folksamhuset är Folksams huvudkontor vid Skanstull på Södermalm.

    

Bromma Flygplats

BeställareSwedavia Airports
KontaktTommie Steen
EntreprenadformUtförandeentreprenad - LOU
Typ av projektRenovering och tillbyggnad
Tider2017-2019

Beskrivning av projektet

Renovering och tillbyggnad av Bromma flygplatsavgångsterminal i flera etapper. Första etappen innefattade ombyggnad av hyrbilskorridor, nya WC-grupper och personalutrymmen samt installation av ny hiss. Andra och tredje etappen byggdes den befintliga avgångsterminalen om och till, mot airsideunder pågående verksamhet. Den fjärde etappen byggdes säkerhetskontrollen om, även denna under pågående verksamhet. Stor hänsyn har tagits till den befintliga verksamhet med passagerarflöden till och från flygplatsen.

Kv. Skansen 18, Vattugatan 2

BeställareStena Fastigheter Stockholm AB
KontaktMikael Röjdemark
EntreprenadformTotalentreprenad
Typ av projektKontorsanpassning
Tider2018

Beskrivning av projektet

Kontorsanpassning på 800 kvm i exklusiv utförande. Kontoranpassningen utfördes på 10 veckor från beställning vilket ställde stora krav på samarbete mellan Stena och Reomti samt underentreprenörer för tiden skulle hålla. Kontoret blev Stena Fastigheters nya huvudkontor i Stockholm och även nominerad till Sveriges Snyggaste Kontor 2019, http://ssk.lokalnytt.se/info/20438.

Kv. Svalan 9, Klara Södra Kyrkogata 18

BeställareAMF Fastigheter AB
KontaktErik Oldgren
EntreprenadformGeneralentreprenad
Typ av projektKontorsanpassning
Tider2017-2018

Beskrivning av projektet

Kontorsanpassning av 3 800 m2 kontor på Klara Södra Kyrkogata 18.

Kv. Mullbärsträdet 6, Kungsholmstorg 5-7

BeställareAFA Fastigheter AB
KontaktChristian Persson
EntreprenadformTotalentreprenad i samverkan
Typ av projektOmbyggnad
Tider2016-2017

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av fastigheten Mullbärsträdet 6 till nya hyresgäster. Totalt utfördes 3 hyresgästanpassningar.

Norstedthuset, Riddarholmen

BeställareAFA Fastigheter AB
KontaktHans Eurenius
EntreprenadformTotalentreprenad i samverkan
Typ av projektKontorsanpassning
Tider2016-2019

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av fastighet till nya hyresgäster. Totalt utfördes 5 hyresgästanpassningar. Fastigheten är blåklassad.

Kjellbergska huset

BeställareStatens Fastighetsverk
KontaktAndreas Lissbol
EntreprenadformGeneralentreprenad
Typ av projektOmbyggnad
Tider2014-2015

Beskrivning av projektet

Arkitekten J. F. Åbom ritade huset som bostad för medicinprofessorn Adolf Kjellberg. Idag ägs byggnaden av Statens Fastighetsverk. Ombyggnad Kjellbergskahuset, samtliga utrymmen till bankkontor samt arbeten i Musikaliska akademins lokaler med ombyggnad hiss. På innergården uppfördes en källsorteringsbyggnad. Arbetet utfördes med stor hänsyn till buller och damm mot intilliggande fastigheter under produktion. Byggnadsantikvarie var högst delaktig i byggprocessen pga. känsliga byggnader och dess åtgärder. Musikaliska hade pågående verksamhet under produktionen. Samtliga arbeten utförs med mycket höga kvalitetskrav i en säkerhetsskyddad miljö med krav på hänsyn för pågående bank-och tradingverksamhet samt högt ställda ljudkrav.

Ängby VAC

BeställareStena Fastigheter AB
KontaktMikael Röjdemark
EntreprenadformTotalentreprenad
Typ av projektOmbyggnad
Tiderjanuari 2016 - december 2016

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av lokaler för vård och omsorg i Ängby Park Projektet nominerades till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris Byggnaden är K-märkt och arbete utfördes med stor hänsyn och i samarbete med antikvarie.

Swecohuset

BeställareAMF Fastigheter AB
EntreprenadformGeneralentreprenad
Typ av projektOmbyggnad
Tider 2014-2016

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av kontorslokaler

Radiohuset

BeställareSveriges Radio AB
KontaktLars Norén
EntreprenadformGeneralentreprenad
Typ av projektOmbyggnad
TiderJanuari 2014

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av tre våningar i Radiohuset. Arbetet utfördes med stora krav på säkerhet och kontroll av produktionspersonalen för inpassning i fastigheten samt med höga krav ställt på de olika byggdelarnas kvalitet med avseende på ljudisolering med mera.

Kv. Näckström, SEB:s huvudkontor

BeställareSkandinaviska Enskilda Banken AB
KontaktSven-Bertil Engberg, 070-432 95 09
EntreprenadformTotal- och utförandeentreprenader
Typ av projektOmbyggnader och tillbyggnader
Tider1993-pågående

Beskrivning av projektet

Reomti har sedan år 1993 utfört om- och tillbyggnader i SEB:s blåklassade huvudkontor, där arbeten varierar mellan 20-60 miljoner kronor per år. Samtliga arbeten utförs med mycket höga kvalitetskrav i en säkerhetsskyddad miljö med krav på hänsyn för pågående bank-och tradingverksamhet. Allt arbete sker med pågående verksamhet. Storkök, matsalar, stambyten, kontorsanpassningar m.m. Vi är än idag kvar i huset och utför arbeten åt SEB som är en av vår viktigaste kund!

 

TV-huset, Gärdet

BeställareSveriges Television
KontaktMonika Johansson
EntreprenadformGeneralentreprenad
Typ av projektOmbyggnad
Tider2013-2014

Beskrivning av projektet

Ombyggnation i TV-huset. Arbetet utfördes med stora krav på säkerhet och kontroll av produktionspersonalen för inpassagei fastigheten samt med höga krav ställt på de olika byggdelarnas kvalitet avseende på ljudisolering mm.