Typ: Ombyggnation och anpassning av infrastrukturanläggning

SL Bussdepå Tyresö Tvätthallar

BeställareStorstockholms Lokaltrafik
EntreprenadformGeneralentreprenad
Typ av projektInfrastrukturprojekt
TiderAug 2020 - Dec 2021

Beskrivning av projektet

Befintlig busstvättanläggning i Tyresö bussdepå byggdes om till två tvättfiler för invändig städning och med busstvättmaskiner. Befintligt teknikutrymme, fläktrum och oljerum byggdes om samt kompletterades med en utbyggnad. Befintliga installationer har bytts ut och ersatts med nya.