Swecohuset

Anpassning av kontorslokaler för nya hyresgäster.
BeställareAMF Fastigheter AB
EntreprenadformGeneralentreprenad
Typ av projektOmbyggnad
Tider 2014-2016

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av kontorslokaler