Kv. Mullbärsträdet 6, Kungsholmstorg 5-7

Ombyggnad av fastigheten Mullbärsträdet 6 till nya hyresgäster. Totalt utfördes 3 hyresgästanpassningar.
BeställareAFA Fastigheter AB
KontaktChristian Persson
EntreprenadformTotalentreprenad i samverkan
Typ av projektOmbyggnad
Tider2016-2017

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av fastigheten Mullbärsträdet 6 till nya hyresgäster. Totalt utfördes 3 hyresgästanpassningar.