Kv. Pegasus 6, Gamla stan

Ombyggnation och renovering av K-märkt fastighet. Projektet är ROT-nominerad.
BeställareFolksam / Newsec PAM AB
KontaktPeter Oskarsson, Newsec
EntreprenadformUtförandeentreprenad
Typ av projektOmbyggnation
TiderFebruari 2020 - November 2020

Beskrivning av projektet

Projektet omfattar ombyggnation av ett 5000m2 stort hus i Gamla Stan. Byggnaden inrymde tidigare museet Myntkabinettet och har byggt om till kontor för den statliga myndigheten Kammarkollegiet.

Ombyggnation av palatsliknande byggnad i Gamla Stan till nya moderna lokaler för Kammarkollegiet.
Projektet omfattar ombyggnation av ett 5000m2 stort hus i Gamla Stan. Byggnaden inrymde tidigare museet Myntkabinettet och har byggt om till kontor för den statliga myndigheten Kammarkollegiet.

Planlösningen har utformats med stora sammanhängande ytor för öppna och flexibla arbetsplatser. Detta tar vara på det, för byggnadens ålder, ovanliga konstruktion som byggnaden har med fribärande bjälklag, stålpelare och nästan helt utan bärande innerväggar.
Takhöjden har framhävts genom att bara använda undertak i de delar där det behövs av akustiska skäl och med full takhöjd i korridorer och närmast fasad. Detta framhäver även byggnadens stora fönstren som ger mycket dagsljus till rummen.
Detaljering och materialval har valt som harmoniserar med, och lyfter fram, byggnadens äldre karaktär.
Förgården har omformats till att bli en representation entré från Slottsbacken men även en lite park i miniatyr för att ge en grön plats i det annars så tättbebyggda Gamla Stan.
De enkelsidigt belysta och delvis lite mörka och djupa lokalerna på entréplan har omformats till en attraktiv konferensdel med mötesrum i olika storlekar och tillhörande mingelytor.

Hög byggteknisk kvalitet
Stort arbete har lagt ner på att få sammanhängande golvytor med ekparkett eller svensk kalksten. Detta har varit byggnadstekniskt utmanande på grund av den äldre byggnadens olika golvnivåer och lutande och buktande bjälklag.
Många installationer har behållits synliga är synliga vilket har ställt extra höga krav på samordning och ett strukturerat och prydligt montage.

Långsiktigt hållbar
Projektet visar att det går att skapa bra och moderna kontorslokaler även i äldre hus i innerstaden. Detta ger en värdefull användning av dessa äldre byggnader och behåller viktiga arbetsplatser och funktioner i innerstaden. Detta möjliggör även för större företag och myndigheter att stanna kvar i innerstaden med den närhet till service och kommunikationer som finns där.
Vid ombyggnationen har många ”äkta” material som ekparkett, svensk natursten m.m. används. Material som kan åldras vackert och inte kommer rivas ut vid nästa hyresgästanpassning.
Golven är lagda sammanhängande och utan nivåskillnader mellan rum så att innerväggar skall kunna rivas och flyttas utan att golven skall behöva göras om.

Bilder samt text är utförda utav arkitekten: Joel Hedgren, 2BK Arkitekter AB