Kjellbergska huset

Ombyggnad av kontorshus från 1870-talet.
BeställareStatens Fastighetsverk
KontaktAndreas Lissbol
EntreprenadformGeneralentreprenad
Typ av projektOmbyggnad
Tider2014-2015

Beskrivning av projektet

Arkitekten J. F. Åbom ritade huset som bostad för medicinprofessorn Adolf Kjellberg. Idag ägs byggnaden av Statens Fastighetsverk. Ombyggnad Kjellbergskahuset, samtliga utrymmen till bankkontor samt arbeten i Musikaliska akademins lokaler med ombyggnad hiss. På innergården uppfördes en källsorteringsbyggnad. Arbetet utfördes med stor hänsyn till buller och damm mot intilliggande fastigheter under produktion. Byggnadsantikvarie var högst delaktig i byggprocessen pga. känsliga byggnader och dess åtgärder. Musikaliska hade pågående verksamhet under produktionen. Samtliga arbeten utförs med mycket höga kvalitetskrav i en säkerhetsskyddad miljö med krav på hänsyn för pågående bank-och tradingverksamhet samt högt ställda ljudkrav.