Ängby VAC

Ombyggnad av kulturminnesmärkta fastigheter som nominerades till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris.
BeställareStena Fastigheter AB
KontaktMikael Röjdemark
EntreprenadformTotalentreprenad
Typ av projektOmbyggnad
Tiderjanuari 2016 - december 2016

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av lokaler för vård och omsorg i Ängby Park Projektet nominerades till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris Byggnaden är K-märkt och arbete utfördes med stor hänsyn och i samarbete med antikvarie.