Historia

Företaget grundades 1993 av Arne Mårtensson för att leverera byggservice till SEB. Idag, snart 30 år senare, är banken fortfarande en viktig kund hos Reomti.

Namnet Reomti stod från början för renovering, om- och tillbyggnad. Under årens lopp har verksamheten breddats, bland annat med nyproduktion, men företagets namn har vi valt att behålla. Idag kopplar vi ihop namnet med relationer, omtanke och tillit, något som är och alltid har varit byggstenar i företagets utveckling och framgång.