Certifieringar och policy

Reomti är tredjepartscertifierade av DNV i enlighet med BF9K avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vid nästa revision, under 2022, certifierar vi oss mot BKMA Certifiering som är en sammanslagning av Byggföretagens verksamhetsledningssystem BF9K och Povel.

LÄNK till BF9K Certifikat

Vi genomför alla projekt med hänsyn till vår egen och till beställarens miljö- och kvalitetspolicy. Vi ska alltid:

  • följa lagar och förordningar
  • föra en öppen dialog med beställare, leverantörer och underentreprenörer för att säkerställa kvalitén på slutprodukten
  • erbjuda lösningar med rätt kvalitet som ger en låg kostnad över hela slutproduktens livslängd
  • kontinuerligt fortbilda all vår personal i kvalitetsarbete
  • överlämna en slutprodukt som är felfri vid utlovad tidpunkt
  • hålla god ordning på våra arbetsplatser för en säker arbetsmiljö
  • göra varje beställare och projekt till en referens

 

LÄNK till respektive policy

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Kvalitetspolicy