Certifieringar och policy

Reomti är certifierade av DNV GL i enlighet med BF9K avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

LÄNK till BFK Certifikat

Vi genomför alla projekt med hänsyn till vår egen och till beställarens miljö- och kvalitetspolicy. Vi ska alltid:

  • följa lagar och förordningar
  • föra en öppen dialog med beställare, leverantörer och underentreprenörer för att säkerställa kvalitén på slutprodukten
  • erbjuda lösningar med rätt kvalitet som ger en låg kostnad över hela slutproduktens livslängd
  • kontinuerligt fortbilda all vår personal i kvalitetsarbete
  • överlämna en slutprodukt som är felfri vid utlovad tidpunkt
  • hålla god ordning på våra arbetsplatser för en säker arbetsmiljö
  • göra varje beställare och projekt till en referens

 

LÄNK till respektive policy

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Kvalitetspolicy