Thomas Johansson

YrkesrollArbetschef

Thomas har dokumenterad erfarenhet som Arbetschef/Affärschef/VD från byggbranschen de senaste 18 åren. Han har arbetat med såväl mark-, och vägentreprenader, marina arbeten, Nyproduktion bostäder och ROT. Thomas har totalt över 30 års erfarenhet av att driva projekt med såväl privata, kommunala och statliga beställare. 2017 började Thomas på Reomti där han även sitter med i ledningsgruppen.

E-postthomas.johansson@reomti.se
Telefon08-120 757 99