Thomas Johansson

YrkesrollArbetschef

Thomas har dokumenterad erfarenhet som Arbetschef/Affärschef/VD från byggbranschen de senaste 18 åren. Thomas har arbetat med såväl mark-, och vägentreprenader, marina arbeten, nyproduktion bostäder och ROT. Thomas har totalt över 30 års erfarenhet av att driva projekt med såväl privata, kommunala och statliga beställare.

E-postthomas.johansson@reomti.se
Telefon08-120 757 99