Stefan Westin

YrkesrollArbetschef

Stefan har varit verksam i byggbranchen i 25 år och har genom åren skapat sig en stor erfarenhet av att driva komplexa kommersiella ROT-projekt samt nyproduktion. Han har vana och kunskap att arbeta i projektens alla skeden från förstudie till färdig produkt. Flertalet av projekten som Stefan deltagit i har varit framgångsrika samverkansprojekt där Stefan har varit en starkt bidragande del till att tid och budget i projekten har hållits. Stefan har erfarenhet från både entreprenörssidan samt beställarsidan där han som egen företagare jobbat som projekt-/projekteringsledare åt stora fastighetsägare som SGA-Fastigheter, Fabege och Vasakronan.

E-poststefan.westin@reomti.se
Telefon08-120 758 29