Fredrik Persson

YrkesrollArbetschef

Fredrik började på Reomti redan 2008 och har, med undantag för 4 år i ett större bolag, varit verksam i bolaget sedan dess. Fredrik är utbildad byggnadsingenjör och har deltagit främst i stora bostadsprojekt inom både ROT och nyproduktion där han har arbetat i alla led från snickare, arbetsledare, platschef och nu som arbetschef. Han har även deltagit i Framtidsrådet hos Stockholms Byggmästareförening.

E-postfredrik.persson@reomti.se
Telefon08-120 758 11