Kundreskontra/faktureringsansvarig

Januari 2022

Till ansvarig för kundreskontra/faktureringsansvarig

Information till dig som är leverantör till:
Reomti Bygg AB
Hammarby Kajgata 12
120 30 Stockholm

Org nr 556459-5261

VAT-nr vid omvänd byggmoms SE556459526101

Viktigt angående märkning av faktura:

Rätt projektnummer skall stå i fältet ”Er referens” alt. ”Ert
ordernummer” och ska bestå av ett 5-siffrigt nummer.
Projektnummer får ni från den hos oss som gör beställningen.

Vi har tre möjligheter för er att leverera fakturor till oss:

o E-faktura
För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom t ex Svefaktura ber vi Er
kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra
uppsättningen enligt nedan information.

Vår GLN-kod för e-fakturor är: 7365564595267
VAN-operatör: Scancloud AB

o PDF-faktura
Vi tar gärna emot PDF-fakturor. Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor
som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura samt eventuella
bilagor i samma PDF-fil. OBS! Scannade PDF:er accepteras ej.
PDF-fakturor skickas fortsättningsvis till: faktura@reomti.se

o Peppol-ID
0007:5564595261

OBS: Endast fakturor ska skickas till denna adress. All annan post skickas som vanligt.
Fakturor som skickas till vårt huvudkontor kommer att återsändas.
Vid eventuella frågor kontakta oss via mail: ekonomi@reomti.se

Med vänlig hälsning
Ekonomiavdelningen
Reomti Bygg AB

Ladda ner PDF med dessa faktureringsrutiner för Reomti