top of page
Vy Stockholm

Företaget grundades 1993 av  Arne Mårtesson för att leverera Byggservice till SEB. Idag, snart 20 år senare, är banken fortfarande en viktig kund hos Reomti. Namnet Reomti stod från början för REnovering, OM och TIllbyggnad. Under årens lopp har verksamheten breddats, bl a med nyproduktion, men företagets namn har vi valt att behålla. Idag kopplar vi ihop namnet med relationer, omtanke och tillit, något som är och alltid varit byggstenar i företagets utveckling och framgång.

2021 bildade Reomti ROT-koncernen Circura tillsammans med 3 andra ledande entreprenörsbolag med Adelis som tillväxtpartner. I samband med den förändringen går Reomti tillbaka till sina rötter och återgår till ROT-jobb som sin huvudsakliga inriktning.

Viktiga årtal

_____________________________________________________________________________________________________________________

1993  Arne Mårtensson grundar företaget, Byggservice, SEB

2008  Ny ägare och VD, Joakim Furusten

2009  Målvedmeten expansion påbörjas. Verksamheten certifieras enligt BF9K.

​          Nya samarbeten med större Byggherrar

2011  Organisationen utvecklas med en arbetschefsgrupp

2013  En extern styrelse tillsätts. Pontus Rode, Catherina Fored, Peter Norhammar och Svante Torell

2015  Organisationen utökas med en arbetschefsgrupp och projektstöd

2016  Ägandet breddas med Johan Malk och Klas Edlund

2018  VD byte till Johan Malk. Joakim Furusten tar rollen som affärsutvecklare

2021 Reomti bildar ROT koncernen Circura tillsammans med 3 andra entreprenörsbolag med Adelis som tillväxtpartner

2022 VD byte till Patrick Lepierre

bottom of page