Bostadsrenovering och stambyten

När en fastighet ska genomgå en större renovering eller byta stammar påverkas boende och hyresgäster. Vi har lång erfarenhet av denna typ av projekt och delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens för att du som fastighetsägare ska få så nöjda kunder som möjligt.

Helhetsansvar för totalrenoveringar

Om en fastighet totalrenoveras innebär det oftast att boende eller hyresgäster inte kan vistas i fastigheten under byggperioden. Vi hjälper till under hela processen och tar ansvar hela vägen. Det börjar med det initiala planeringsstadiet, till projektering och produktion - hela vägen till dess att hyresgästerna är på plats igen.

Stambyte med kvarboende

I flertal av de stambyten vi genomför bor hyresgästerna kvar under byggprocessen. Det ställer extra kvar på oss som byggentreprenör där vi självklart tar stor hänsyn till de kvarboende under ombyggnaden.

Referenser inom bostadsrenovering och stambyte

Kv Riddaren 16

Beställare: AxReal Estate c/o Einar Mattsson Fastighetsförvaltning

Totalrenovering/stambyte av gårdshus och lägenheter. Fastigheten är grönklassad enligt Stockholms Stadsmuseum.

Läs mer