Ombyggnation och kontorsanpassningar

Ombyggnation, renovering och tillbyggnad (ROT) innebär ofta att förbättra och modernisera arbetsmiljön och energiprestandan i kontorslokaler eller andra utrymmen där många människor vistas.

Anpassa lokalen efter ditt behov

Att anpassa eller bygga om lokaler så det passar din verksamhets behov är vi experter på. Samtidigt lägger vi stor vikt på att genomföra arbetet så smidigt och flexibelt som möjligt och tar självklart hänsyn till att verksamheten kan behöva fortgå i lokalerna samtidigt som renoveringen pågår.

Infrastruktur, gallerior och utomhusmiljöer

I miljöer där många människor rör sig är det extra viktigt med noggrann planering av logistik och flöde. Arbetet med att modernisera exempelvis SLs tunnelbanestationer har gett oss erfarenhet som kommer väl till pass vid byggprojekt där extra hänsyn behöver tas för att minimera störningen under ombyggnadsperioden.

Referensprojekt inom ombyggnation och kontorsanpassningar

Bromma Flygplats

Beställare: Swedavia Airports

Renovering och tillbyggnad av avgångsterminal, utfördes i flertal etapper.

Läs mer

Ängby VAC

Beställare: Stena Fastigheter AB

Ombyggnad av kulturminnesmärkta fastigheter som nominerades till Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris.

Läs mer

Swecohuset

Beställare: AMF Fastigheter AB

Anpassning av kontorslokaler för nya hyresgäster.

Läs mer

Radiohuset

Beställare: Sveriges Radio AB

Ombyggnad av Radiohuset under pågående verksamhet. Modernisering och förbättring av standard.

Läs mer