top of page
Betongvägg

Vi bygger värden

Reomti erbjuder fastighets- och förvaltningsbolag, byggledningsföretag och bostadsrättsföreningar en engagerad byggpartner med brett kunnande. Oavsett vilket uppdrag vi genomför är det relationer vi bygger. Att våra kunder och samarbetspartners upplever ett värde av det vi levererar är nyckel för vår framgång.

Exempel på uppdrag:

  • Renovering

  • Ombyggnad

  • Tillbyggnader

  • Byggservice

  • Stambyten

  • Totalrenovering av bostäder

  • Energioptimering av fastigheter

  • Nyproduktion

 

Våra duktiga hantverkare inom trä, betong och mur, har alla en gedigen kunskap och kvalitetskänsla. Många uppdrag genomförs med kvarboende eller med pågående verksamhet i nära samarbete med beställare och utvalda underleverantörer.

Med hjälp av välutrustade servicebilar kan vi även erbjuda både snabb och kvalificerad hjälp för mindre byggserviceuppdrag.

Vi bygger med omtanke, ärlighet och viljan att utveckla långsiktiga relationer. Det påverkar allt vi gör. Vår omtanke märker du bland annat genom det sätt vi bemöter våra kunder och på hur vi hjälper och bryr oss om varandra internt.

 

Läs mer om våra värderingar här.

Betongvägg

Ombyggnation och kontorsanpassningar

Ombyggnation, renovering och tillbyggnad (ROT) innebär ofta att förbättra och modernisera arbetsmiljön och energiprestandan i kontorslokaler eller andra utrymmen där många människor vistas.

 

Anpassa lokalen efter ditt behov

Att anpassa eller bygga om lokaler så det passar din verksamhets behov är vi experter på. Samtidigt lägger vi stor vikt på att genomföra arbetet så smidigt och flexibelt som möjligt och tar självklart hänsyn till att verksamheten kan behöva fortgå i lokalerna samtidigt som renoveringen pågår.

 

Infrastruktur, gallerior och utomhusmiljöer

I miljöer där många människor rör sig är det extra viktigt med noggrann planering av logistik och flöde. Arbetet med att modernisera exempelvis SLs tunnelbanestationer har gett oss erfarenhet som kommer väl till pass vid byggprojekt där extra hänsyn behöver tas för att minimera störningen under ombyggnadsperioden.

Betongvägg

Bostadsrenovering och stambyten

När en fastighet ska genomgå en större renovering eller byta stammar påverkas boende och hyresgäster. Vi har lång erfarenhet av denna typ av projekt och delar gärna med oss av vår erfarenhet och kompetens för att du som fastighetsägare ska få så nöjda kunder som möjligt.

 

Helhetsansvar för totalrenoveringar

Om en fastighet totalrenoveras innebär det oftast att boende eller hyresgäster inte kan vistas i fastigheten under byggperioden. Vi hjälper till under hela processen och tar ansvar hela vägen. Det börjar med det initiala planeringsstadiet, till projektering och produktion - hela vägen till dess att hyresgästerna är på plats igen.

 

Stambyte med kvarboende

I flertal av de stambyten vi genomför bor hyresgästerna kvar under byggprocessen. Det ställer extra kvar på oss som byggentreprenör där vi självklart tar stor hänsyn till de kvarboende under ombyggnaden.

bottom of page