På Reomti

Johan Malk blir chef för Affärsutveckling för Circura-koncernen

Circura satsar på att utveckla hållbarhetsarbetet och tillvarata de skalfördelar som koncernens bolag har. Som ansvarig för att driva detta arbete har Johan Malk utsetts. Johan Malk lämnar därmed sin befattning som Vd för Reomti, för att bli chef för affärsutveckling i Circura-koncernen.

 Circura bildades i december 2021 av ledande ROT-entreprenörer med målet att konsolidera, utveckla och professionalisera ROT-branschen i Sverige. Efter att Teknikbyggarna i Linköping AB anslöt i maj 2022 omsätter Circura över 2 miljarder kronor.

 ’Jag har ett enormt engagemang och tro på utvecklingen av Circura, att bli bäst på att vårda, underhålla och förnya byggnader med hållbarhet i fokus. I min roll som chef för koncernens affärsutveckling ser jag stora möjligheter till att bidra till förverkligandet av detta’, säger Circuras chef för affärsutveckling Johan Malk.

Till ny VD för Reomti efter Johan Malk har Patrick Lepierre, VD för Circura-bolaget Dipart, utsetts. Patrick kommer vara VD för båda bolagen.

’Circura-koncernen består av fem framgångsrika bolag inom ROT-sektorn, det är uppenbart att vår affärsidé att utveckla sektorn innebär betydande möjligheter. Johan kommer att arbeta med att utveckla hållbarhet och synergier för att ytterligare förstärka varje koncernbolags konkurrenskraft. Vi hälsar Patrick välkommen som ny VD för Reomti samtidigt som han fortsätter i sin roll som VD för Dipart’, säger Circuras arbetande styrelseordförande Torbjörn Torell.


För mer information, kontakta:

Torbjörn Torell, arbetande styrelseordförande Circura

Telefon: 070-577 40 40

E-mail: torbjorn.torell@circura.se

 

Johan Malk, Affärsutvecklare Circura

Telefon: 072-020 57 95

E-mail: johan.malk@circura.se

 

Patrick Lepierre, VD Dipart och Reomti

Telefon: 070-732 22 48

Email: patrick.lepierre@dipart.se

 

Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära med det stora företagets resurser för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastighetsbestånd. Circuras långsiktiga ambition är att professionalisera och vidareutveckla branschens arbetssätt och metoder.

Circura har verksamhet i Stockholm samt Östergötland och består idag av fem ledande entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader: Våtrumsteknik, Dipart, Heving & Hägglund, Reomti och Teknikbyggarna. Koncernen grundades 2021 med Adelis som huvudägare.

För mer information, vänligen besök www.circura.se.

 

#circura
#reomti
#dipart

Aktuellt, På Reomti

Louise Strömbeck blir ny VD och koncernchef för Circura

Styrelsen i Circura har utsett Louise Strömbeck till VD och koncernchef. Louise kommer från befattningen som regionchef inom Peab Sverige och har drygt 20 års erfarenhet huvudsakligen från Skanska och Peab.

Circura bildades i december 2021 av ledande ROT-entreprenörer med målet att konsolidera, utveckla och professionalisera ROT-branschen i Sverige. Efter att Teknikbyggarna i Linköping AB anslöt i maj 2022 omsätter Circura över 2 miljarder kronor. Circura tar nu nästa steg genom att tillsätta Louise Strömbeck som ny koncernchef och VD. Louise kommer tillsammans med koncernens dotterbolags-VD:ar att fortsätta Circuras tillväxtresa.

’Med Louise Strömbeck får Circura en VD och koncernchef med många års ledarskapserfarenhet från branschen. Vi hälsar Louise varmt välkommen till Circura och ser fram emot att få ta del av hennes kunskaper i vår resa mot att vidareutveckla Circuras starka position inom renoverings- och serviceuppdrag med fokus på lönsam tillväxt’, säger Circuras styrelseordförande Torbjörn Torell.

’Det ska bli roligt och utvecklande att tillsammans med Circuras fina dotterbolag konsolidera och professionalisera renoverings-, om- och tillbyggnadsbranschen i Sverige. Jag ser fram emot att ta mig an uppdraget och bidra med mina erfarenheter’, säger Circuras tillträdande VD och koncernchef Louise Strömbeck.


För mer information, kontakta:

Torbjörn Torell, styrelseordförande Circura

Telefon: 070-577 40 40

E-mail: torbjorn.torell@circura.se

 

Louise Strömbeck, tillträdande VD och koncernchef Circura

Telefon: 070-180 88 98

E-mail: louise.strombeck@circura.se


Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära med det stora företagets resurser för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastighetsbestånd. Circuras långsiktiga ambition är att professionalisera och vidareutveckla branschens arbetssätt och metoder.

Circura har verksamhet i Stockholm samt Östergötland och består idag av fem ledande entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader: Våtrumsteknik, Dipart, Heving & Hägglund, Reomti och Teknikbyggarna. Koncernen grundades 2021 med Adelis som huvudägare.

https://www.circura.se

Ladda ner pressreleasen här!
circura-ny-vd-pressrelease

Aktuellt, På Reomti

Bygg Din Framtid

Byggbranschens framtida kompetensförsörjning utgörs av dagens ungdomar och för att få dem att vilja börja arbeta i vår bransch så har BYN, i samarbete med ett antal aktörer i branschen, tagit fram en broschyr som riktar sig mot de ungdomar som ska göra sina framtida yrkesval till både gymnasiet och övriga vidareutbildningar inom Bygg.

Reomti medverkar på ett hörn i den digitala broschyr som tagits fram. I vårt sociala hållbarhetsarbete på företaget så stöttar vi aktiviteter som skapar motivation, framtidstro och glädje i alla åldersgrupper, men framför allt hos ungdomarna. För oss som företag är det viktigt att erbjuda praktikplatser till snickarelever på gymnasiet såväl som LIA-platser till elever på yrkeshögskolor som t ex Nackademin.

Alla behöver bidra och dra sitt strå till stacken för att öka attraktionskraften till branschen och samtidigt blir de praktikanter vi tar emot en naturlig del av vår rekryteringsbas.

Den digitala broschyren hittar du här: Byggbranschens Yrkesnämnd, Stockholm Gotland (sebroschyr.se)

#Reomti
#Byggervärden

Aktuellt, Bransch, På Reomti

Reomti har tecknat avtal med Castellum

Reomti har tecknat ett nytt avtal med Castellum avseende Hornsberg 10.

Vi ska tillsammans med Castellum utveckla Hornsberg 10. Fastigheten, benämnd B20, ligger på Lindhagensgatan 133 i Hornsberg på Västra Kungsholmen och omfattar idag kontor och butiker.

B20 består av totalt 10 våningsplan inklusive källare och ett fläktrum på tak.
Total BTA uppgår till ca 11 397 kvm och total LOA ca 8686 kvm.

Vi ska totalrenovera befintlig fastighet till ny grundstandard inklusive ytskikt, större fönster samt installationer,
med hänsyn till kvarsittande hyresgäster. Vi ska bevara karaktäristiska detaljer från byggnadens olika tidsepoker vid renoveringen.

Projektering startar omgående. Projektet ska vara färdigställt under Q1 2023.
Efter projektets färdigställande ska byggnaden B20 miljöcertifieras enligt Breeam in Use.

Reomti är stolta över uppdraget och tackar för förtroendet!

Mer information om projektet finns här:

Castellum byggstartar för att skapa 800 lysande arbetsplatser på Kungsholmen – Castellum (cision.com)

Bild: BSK Arkitekter

#Reomti
#Byggervärden

Aktuellt, På Reomti

Reomti tecknar ramavtal med Stockholms Konserthusstiftelse

Vi kan med stolthet presentera att vi har tecknat ett 2-årigt ramavtal avseende  byggnadsarbeten med Stockholms Konserthusstiftelse.

Konserthuset Stockholm är ett av Sveriges största arkitektoniska mästerverk. Det invigdes 1926, skapat av arkitekten Ivar Tengbom under en expansiv tid i Stockholms historia.
Konserthuset byggdes för att ge en hemmascen åt nuvarande Kungliga Filharmonikerna och vara en arena för bland annat utdelningen av Nobelpriset.

Region Stockholm är stiftelsens huvudfinansiär.

Foto: Johan Malk

Aktuellt, På Reomti

Reomti har tecknat ett prestigefullt avtal

Reomti har tecknat ett nytt avtal!

Tillsammans med fastighetsägaren Slussgården ska vi utveckla och förbättra kv. Sandbacken.

Kvarteret ligger i korsningen Tjärhovsgatan/Renstiernas gata och omfattas idag av kontor och butiker. Reomti ska komplettera de befintliga byggnaderna med ytterligare 2 våningar och på parkeringen mot Tjärhovsgatan uppföra en ny byggnad. Byggnaderna ska innehålla främst kontor men även butiker, lägenheter och restaurang.

Projektering startar i september och byggstart i november. Projektet kommer att färdigställas i etapper med sista slutbesiktning Q4 2023.

Reomti är tacksamma och stolta för förtroendet.
Läs mer om projektet här nedan!

https://www.mitti.se/nyheter/har-planeras-nya-bostader-och-butiker-vid-tjarhovsplan/aRKpie!rkqigKbq9qUVnJpRGsV5jQ/ 

#Reomti
#Byggervärden

På Reomti

Vi förstärker organisationen med ny arbetschef

I mitten av augusti börjar Stefan Westin hos oss som ny arbetschef. Stefan kommer att leda en ny avdelning för stora ROT-projekt för att kunna hjälpa våra kunder med ännu större och mer komplexa projekt.

Stefan studerade till byggnadsingenjör på KTH och startade sin bana i byggbranschen som installationssamordnare på Skanska. Idag har han en gedigen erfarenhet av stora projekt, både som entreprenör och från beställarsidan. Stefan är även van att arbeta i olika byggskeden, från tidiga skeden i fas 1 med bland annat projektering, produktbeställning och kalkylering till fas 2 med att leda genomförandet. Han har bland annat varit projekteringsledare för Sergelhuset för Vasakronan och SEB i Arenastaden för Fabege samt projekterings- och projektledare vid byggandet av Tele2 Arena.

Vi ställde några frågor till Stefan inför att han ska börja.

Varför valde du Reomti?
– Reomti är ett företag med värderingar som jag delar. Jag upplever att det finns en öppenhet och ärlighet i företaget där man hjälper varandra framåt. Sedan behandlar man kunder och leverantörer på ett professionellt sätt med en personlig kontakt.

Vad är din styrka?
– Jag har lätt för att förstå helheten i ett projekt och se möjligheter i de svårigheter som kan uppstå i en byggprocess. Jag brukar säga att jag kan mycket om allt, och det är tack vare att jag har en bred kunskap om hela byggprocessen, allt från utmaningarna i installationer till hela projekten.

Har du ett speciellt minne från några av dina större projekt?
– Tele2 Arena är förstås ett projekt som är one of a kind. Jag arbetade då på byggherresidan som konsult för Stockholms stad och fick vara med från ax till limpa. Jag kommer fortfarande ihåg invigningsfesten där vi kunde njuta av att projektet var helt färdigt och arenan var fullsatt med människor, precis som det var tänkt.

Finns det något projekt som du är stolt över?
– Nyligen har jag arbetat i fas 1 och fas 2 med att bygga skolor för bland annat Sisab och Huddinge samhällsfastigheter. Det är samverkansprojekt där vi fick bra dialog och hittade en god förståelse för varandras roller. Det känns att vi då skapar nytta tillsammans.

Vad gör det roligt att gå till jobbet?
– Människorna! Det är viktigt för mig att medarbetare och kollegor trivs och har roligt tillsammans. Jag gillar också att få projekt att snurra väl och då handlar det om att bygga laget. När ett projekt fungerar riktigt bra så är alla med och bidrar utifrån sin kompentens.

Vad tycker du om att göra på fritiden?
– Jag gillar att löpträna och det är inte ovanligt att jag är med i långlopp. Som person har jag svårt att sitta still och jag är händig, så mountainbiken blir ofta lerig och huset står inte orenoverat; nu senast blev det en badrumsrenovering.
Stefan har också byggt en segelbåt på 10 meter och tävlingsseglat, så nyfikna får ställa fler frågor om det eller om annat till honom.

Reomti hälsar glatt Stefan välkommen till företaget!

På Reomti

Ytterligare en fastighet att renovera!

Reomti har fått ytterligare en fastighet att renovera!
Vi har fått i uppdrag att utföra sedvanligt underhåll av bostäderna i kv. Riddaren 16 på Östermalm utav Axfast AB genom Einar Mattsson Fastighetsförvaltning. Byggnaden uppfördes år 1869 och nu ska byggnaden genomgå stambyte, fasadrenovering, fönsterbyte, byte av värmesystem och nya balkonger. Projektet beräknas att påbörja i mars och färdigställas i slutet på November 2021.
Ett spännande projekt och vi tackar Axfast och Einar Mattsson för förtroendet!
Foto: Axfast AB
På Reomti

Vi fortsätter att bygga flerbostadsprojekt i Hagastaden!

Vi fortsätter att bygga flerbostadsprojekt i Hagastaden!
I snart två år har vi arbetat med projektet Oxford (Hus 1 och 2, från vänster i bild nedan) som kommer att färdigställas under våren 2021. Nu har vi fått förtroende på nytt av kunden Wallin att bygga projektet Coimbra (hus 3 och 4), där 135 bostadsrätter samt 4 lokaler ska byggas i det expanderande stadsområdet Hagastaden. Projektering påbörjar i februari och husen beräknas att stå färdiga till slutet av 2022. Vilket innebär att kommer vi ha byggt totalt 55 våningar, 263 lägenheter och 7 lokaler i dessa 4 hus, när vi är färdiga!
Vi är otroligt glada och stolta att få fortsatt förtroende!
Bild: Wingårdhs Arkitektkontor AB
På Reomti

Vi totalrenoverar fastighet

Vi kan med stolthet presentera att vi har fått i uppdrag av Vårdförbundet genom Hifab att totalrenovera Vårdförbundets egna fastighet kv. Islandet 14 i centrala Stockholm. Huset är byggt 1975 och är i behov av renovering. I samband med renoveringen så utförs ny lokalutformning i hela huset. Man vill skapa ändamålsenliga lokaler som är anpassade till Vårdförbundets olika behov. Byggnaden kommer i samband med renoveringen uppgraderas till Miljöbyggnad Silver. Projektet har påbörjat och beräknas att vara klar till hösten 2021.

Bild: Google Maps

På Reomti

Reomti bygger flerbostadshus i Uppsala!

Under två års tid har Reomti varit behjälpliga med teknisk kompetens och kalkyler till RAW Property i deras arbete med att ta fram det unika bostadskonceptet ”RAW”. Konceptet bygger på att lägenheterna färdigställs till råa ytor med tillhörande badrum samt kök och därefter får boende bestämma planlösning, ytskikt, interiör och ambitionsnivå utifrån sina förutsättningar och önskemål. Läs mer om deras koncept här: www.rawproperty.se

Projekteringen fortlöper och arbetet med marken har påbörjat. Till hösten år 2021 beräknas 50 stycken bostadsrätter stå färdiga för inflyttning.

Vi är oerhört stolta över att få förtroendet att få vara med och bygga Sveriges första RAW projekt och därför riktar vi ett stort tack till RAW Property!

Foto: BergThornton Arkitekter AB

 

På Reomti

Vi bygger polishus i Farsta

Reomti har fått i uppdrag av Polismyndigheten och Farsta Stadsutveckling AB att utföra en omfattande ombyggnation av fastighet inne i Telestaden i Farsta. Cirka 6500 kvadratmeter kontorsyta som ska byggas om och anpassas för polisverksamhet. Projekteringen sätts igång snarast med produktionsstart i februari 2021. Det nya polishuset beräknas stå färdigt i januari 2022.

Foto: White Arkitekter AB

På Reomti

Världens Barn – Reomtis insamlig

Reomti har på initiativ av en av våra anställda startat en insamling för Världens Barn. Reomti väljer att lägga till lika mycket pengar som personalen samlar ihop. Insamlingen går oavkortad som gåva till Världens Barn.

Världens Barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen och 14 svenska biståndsorganisationer, Sveriges Radio P4, Sveriges Television och Utbildningsradion. De 14 organisationerna genomför en riksinsamling genom ett stort antal skolor, föreningar, företag, församlingar och engagerade frivilliga i landets 290 kommuner. Tillsammans samlas pengar in till Radiohjälpen som fördelar pengarna till projekt runt om i världen för att stärka barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Läs mer här!

Här nedan kan ni läsa hur mycket pengar hjälper barnen i Afghanistan som till exempel.

Svenska Afghanistankommittén, Afghanistan

46 kr räcker till ett par kryckor.
200 kr förser en hel klass med papper och pennor.
264 kr är månadskostnaden för fortbildning av lärare.
231 kr räcker för sjukgymnastbesök för barn med funktionsnedsättning.
640 kr täcker ett års skolgång för ett barn i en byskola.
917 kr täcker månadslönen för en lärare.
2 011 kr är genomsnittskostnaden för en protes.
1 115 kr räcker för att ett barn i behov ska få en egen rullstol.
2 784 kr är kostnaden för ett års skolgång för en elev i specialklass.

På Reomti

Vi vill bidra till en mer hållbar värld!

Äntligen! I dagarna har vi publicerat vår första hållbarhetsredovisning. Det är ett stort och viktigt steg för oss. Vi vill vara öppna med vad vi gör och vad vi behöver förbättra. För det är ju först när vi ifrågasätter vår egen påverkan, funderar på vårt eget ansvar och sätter upp konkreta mål som vi kan tar oss dit vi vill. Om du vill läsa hela vår redovisning, kontakta vår VD Johan Malk, så skickar han den till dig. En kortare version som beskriver vårt hållbarhetsarbete kan du ladda ner här på hemsidan.

På Reomti

Reomti sponsrar Yalla Rinkeby

Reomti kan vara stolta med att vi har sponsrat och byggt en cafeteria åt Yalla Rinkeby under hösten. Cafeterian är färdigställd och slutresultatet blev slående fint!

Här kommer text ur Yalla Rinkebys egna hemsida som beskriver deras verksamhet. ”Syftet med Yalla Rinkeby är att ge förutsättningar för utlandsfödda kvinnor att närma sig arbetsmarknaden, kunna få ett lönearbete eller att kunna starta eget företag. Detta sker genom arbetsträning och språkkunskap med fokus på köksverksamhet och sömnad. Vi jobbar även med att stärka självkänsla och god hälsa hos våra deltagare. I framtiden hoppas vi kunna ge ännu fler kvinnor möjlighet att göra det som vi gör nu – skaffa sig arbetserfarenhet, bättre svenskkunskaper och ett eget sammanhang.”

Läs mer om deras arbete på deras hemsida ”www.yallarinkeby.se” och vi starkt rekommenderar att ni besöker cafeterian!

       

På Reomti

Tillfälliga bussdepån i Hornsberg byggs upp

För snart ett år sedan brann tragiskt en stor del av bussdepån i Hornsberg ner. Vi håller på just nu att bygga upp den tillfälliga bussdepån åt SL genom en enorm tältlösning. I bilden ser ni stålkonstruktion som har rest halvvägs och ”en liten del av” takduken som håller på att placeras ut.

På Reomti

Reomti stambyter lägenheter på Kungsholmen

Reomti har fått i uppdrag att utföra stamrenovering av 89 stycken bostadsrätter samt omfattande ombyggnation på innergården på Kungsholmen, Pipersgatan 16-18. Även friskolan på dom nedre planen ska renoveras. Projektering startas omgående och projektet beräknas vara klart till sommaren 2020.

Bild: Google Maps

På Reomti

Nu lanserar vi vår nya hemsida!

Nu lanserar vi vår nya hemsida!

https://www.reomti.se/

Efter månader av arbete är vår nya hemsida äntligen här – med fokus på våra ledord ”enkelt och tydligt”. Välkommen in till vår nya hemsida. Vi hoppas att ni kommer att finna den lättnavigerad och informativ.

Glöm inte att följa oss på LinkedIn: Reomti Bygg AB!

Aktuellt, På Reomti

Våran serviceavdelning har utökats

Våran serviceavdelning har utökats. Nu har ni dubbelt så stor chans att se oss på vägarna, då vi har rekryterat en ny servicebil med ny-gammal snickare i form av Magnus Bäckgren. Stort välkommen tillbaka Magnus! Den andra bilen körs av Michael, vinka gärna om ni ser oss på vägarna!

Aktuellt, På Reomti

Färdigställd kontorslokal åt Folksam

Första etappen på Kv. Tullgården 2 lider nu mot sitt slut. Nya fina kontorsplatser färdiga att användas!
Tack till platschefen Lasse som gjort ett strålande jobb tillsammans med arbetskollegor och underentreprenörer.

 

 

På Reomti

Fortsatt samarbete med AFA Fastigheter

Under våren har Reomti utfört renovering i AFA Fastigheters fina fastighet kv. Hägern Större 14 som ligger bredvid Sergels Torg. Vi får fortsatt förtroende och har nu fått nya uppdrag att få fortsätta renovera deras fastighet. Denna gång ska 1300m2 kontorslokal anpassas för nya hyresgäster, beräknas att vara klar till vinter 2019/2020!

På Reomti

Reomti sponsrar Ellas Hjältar

Reomti sponsrar i år Ellas Hjältar som hjälper barn som drabbas av trauma på olika vis. Ellas hjältar är en ideell grupp som hjälper dessa barn att uppfylla deras drömmar. En familj i Älta har fått hjälp med ett utespa där Reomti sponsrar med virke och vår snickare Kalle Jegefalk står för byggnationen.

På Reomti

Ny kontorsanpassning åt Fabege

Stockholm IVF  i Hammarby utökar sin verksamhet och Reomti har fått uppdraget av Fabege att utför hyresgästanpassningen.
Arbetet påbörjades i november och ska vara färdigställt under våren 2019.

På Reomti

Nya hyresgästanpassningar åt AFA Fastigheter

Reomti har fått uppdraget av AFA Fastigheter att utföra två nya hyresgästanpassningar inom kv. Barnängen 6 på Södermalm.
Projektet startade under hösten 2018 och färdigställs under februari 2019.

 

På Reomti

Första spadtaget för brf. Agnes

Nu är produktionen igång i Fruängen där vi bygger 45 stycken bostadsrätter i samverkan med Åke Sundvall AB.

På Reomti

Reomtis företagsträning i mål

Efter hårda träningspass med Urban Tribes under våren 2018 så var det äntligen dags för  utmaningen att springa företagsloppet Dash & Mingle.

Grattis till alla som tog sig i mål! Nu laddar vi för den fortsatta säsongen!

På Reomti

Reomti på plats i Almedalen

Reomti är även i år på plats i Almedalen. 2-3 juli kan ni träffa oss på Österdahls  Brygga kl 16.00-17.30 för att prata ROT och Nyproduktion.

OSA johan.malk@reomti.se

 

På Reomti

Nytt kontor åt Stena Fastigheter

Reomti har återigen byggt ett snyggt kontor. Denna gång åt Stena Fastigheter som själva kommer sitta i lokalen.

På Reomti

Reomti bygger om och till Good Morning Hotell

Reomti har fått i uppdrag att bygga till Good Morning Hotell Arlanda med ytterligare en flygel innehållande hotellrum och gym samt att inom befintlig byggnad utföra restaurangkök, matsal, lastintag, hiss samt bergvärmeanläggning mm.

På Reomti