Erika Arenborn

Reomti välkomnar Teknikbyggarna till Circura-koncernen


Teknikbyggarna blir det femte bolaget i Circura-koncernen

Teknikbyggarna i Linköping AB går samman med Reomti, Våtrumsteknik, Dipart och Heving & Hägglund i Circura-koncernen, som tillsammans arbetar för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastigheter.

Circura får med Teknikbyggarna en stark geografisk närvaro i Linköping och Östergötland, samt en mycket kompetent kollega i att utveckla och professionalisera renoverings-, om- och tillbyggnadsbranschen i Sverige. Teknikbyggarna är den ledande ROT-aktören i Linköping, med en omsättning om c.SEK 400m och c.100 medarbetare. De tre ägarna Anders Hedliden, Måns Lindfors och Anders Larsson återinvesterar i samband med transaktionen en stor andel av köpeskillingen och blir medägare i Circura-koncernen.

’Vi är väldigt stolta över att kunna välkomna Teknikbyggarna och dess medarbetare till Circura. Teknikbyggarna har visat på förmåga att år efter år leverera ett högt, stabilt resultat och kommer passa utmärkt i Circura-koncernen. I och med samgåendet ökar möjligheterna för Teknikbyggarna att ytterligare utveckla sin redan starka position i Linköping med fokus på renoverings- och serviceuppdrag, helt i linje med Circuras marknadsstrategi’, säger Circuras arbetande styrelseordförande, Torbjörn Torell.

’Det kommer att bli mycket spännande att bli en del av Circura-koncernen och tillsammans med koncernens övriga medarbetare fortsätta utveckla Sveriges ledande koncern inom ROT- och serviceuppdrag. Vi ser i och med detta ökade möjligheter att fortsätta utveckla vårt starka kunderbjudande med större resurser samt få möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap med nya Circura-kollegor’, säger Anders Hedliden, VD Teknikbyggarna.


För mer information, kontakta:

Torbjörn Torell, styrelseordförande Circura

Telefon: 070-577 40 40

E-mail: torbjorn.torell@circura.se

Anders Hedliden, VD Teknikbyggarna

Telefon: 070-778 84 96

E-mail: anders.hedliden@teknikbyggarna.se

Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära med det stora företagets resurser för att vårda, underhålla och förnya Sveriges fastighetsbestånd. Circuras långsiktiga ambition är att professionalisera och vidareutveckla branschens arbetssätt och metoder. Circura består av en sammanhållen grupp av entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader. Koncernen grundades 2021 med Adelis som huvudägare.

Aktuellt

Vi söker en Platschef, ROT

Reomti Bygg söker en engagerad, driven, strukturerad och relationsskapande platschef för ROT-projekt i Stockholm

Reomti är ett komplett byggföretag som erbjuder renovering, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation och har funnits i Stockholmsområdet sedan 1993. Vi ingår sedan årsskiftet i koncernen Circura, som är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad.  Koncernen omsätter 2 miljarder kronor och har 400 medarbetare.

Reomti är ett värderingsstyrt företag som bygger på Relationer, Omtanke, Tillit (akronym för företagsnamnet). Hos oss får du möjlighet att arbeta på ett företag där vi lever våra värderingar och tillsammans med härliga kollegor månar om både trivsel och personlig utveckling.

Om tjänsten som Platschef ROT

I rollen som Platschef styr du ROT-projekt av varierande storlek, med hjälp av duktiga hantverkare och bra stödfunktioner (inköp-kalkyl). Du leder och ansvarar för projektets planering och genomförande. Du har förmåga att hantera flera mindre entreprenader som befinner sig i olika produktionsskeden. Det innebär att du i ditt dagliga arbete bland annat har ett helhetsansvar för kundkontakter, samordna egna resurser och underentreprenörer samt styr produktionen mot fastställda mål. Tidsplanering och styrning, kostnadsstyrning mot budget och prognosarbete samt kvalitetssäkring ingår i arbetsuppgifterna. Du har även personal- och resultatansvar för projekten.

Kompetensprofil

Du leder med ett utpräglat lönsamhetsfokus och är en god problemlösare med stark förmåga att skapa, utveckla och upprätthålla goda relationer, både internt och externt. Du trivs med att leda och entusiasmera medarbetare och andra aktörer som är involverade i projekten. För dig är ordning och reda på arbetsplatsen en självklarhet och du sätter arbetsmiljön i första rummet. Du har god administrativ förmåga och vi vill också att du är bekväm med digitala arbetshjälpmedel.
Du ska ha erfarenhet av renovering-, om- och tillbyggnadsprojekt.
Vi tror att du har minimum en gymnasiekompetens inom bygg/anläggning, och/eller en byggteknisk utbildning och erfarenhet.

Personliga egenskaper

Du ska vara strukturerad, driven och noggrann i dina arbetsuppgifter, kunna arbeta självständigt och i grupp. Du är affärsmässig och ska kunna se helheten i vår verksamhet såväl som i dina projekt. Du ska ha god förmåga att kommunicera med kollegor och andra aktörer.

Vi är måna om vår kompetensförsörjning och strävar efter mångfald i vår organisation och välkomnar alla sökanden.

Kontakta oss

Skicka din ansökan med CV till: VD Johan Malk, johan.malk@reomti.se eller Stefan Westin, stefan.westin@reomti.se

Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Johan Malk, tel 08-120 757 95 eller Stefan Westin tel 08-120 758 29

#Reomti
#byggervärden
#Circura

Aktuellt, Ledig tjänst

Bygg Din Framtid

Byggbranschens framtida kompetensförsörjning utgörs av dagens ungdomar och för att få dem att vilja börja arbeta i vår bransch så har BYN, i samarbete med ett antal aktörer i branschen, tagit fram en broschyr som riktar sig mot de ungdomar som ska göra sina framtida yrkesval till både gymnasiet och övriga vidareutbildningar inom Bygg.

Reomti medverkar på ett hörn i den digitala broschyr som tagits fram. I vårt sociala hållbarhetsarbete på företaget så stöttar vi aktiviteter som skapar motivation, framtidstro och glädje i alla åldersgrupper, men framför allt hos ungdomarna. För oss som företag är det viktigt att erbjuda praktikplatser till snickarelever på gymnasiet såväl som LIA-platser till elever på yrkeshögskolor som t ex Nackademin.

Alla behöver bidra och dra sitt strå till stacken för att öka attraktionskraften till branschen och samtidigt blir de praktikanter vi tar emot en naturlig del av vår rekryteringsbas.

Den digitala broschyren hittar du här: Byggbranschens Yrkesnämnd, Stockholm Gotland (sebroschyr.se)

#Reomti
#Byggervärden

Aktuellt, Bransch, På Reomti

Reomti utför kontorsanpassningar i Näringslivets Hus

Vi på Reomti är stolta över att delta i arbetet med utvecklingen av Näringslivets Hus, själva hjärtat av företagsamheten.

I Näringslivets Hus genomför vi en rad kontorsanpassningar och ombyggnader i olika etapper för beställaren Svenskt Näringsliv. Studiohuset, på bilden, ingår i första etappen som är färdigställd. Läs mer om utvecklingen av Näringslivets Hus här: Nytt från Näringslivets Hus 1 februari (ungpd.com)

#Reomti
#byggervärden

Aktuellt, Nytt projekt

Reomti bildar den nya ROT-koncernen Circura tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis som tillväxtpartner


Circura grundas av de fyra entreprenörsföretagen Reomti, Våtrumsteknik, Heving & Hägglund och Dipart, i partnerskap med Adelis. Den nya koncernen blir ledande inom det växande segmentet för renovering, ombyggnad, tillbyggnad (”ROT”) samt byggservice. Koncernen får en omsättning på 2 miljarder kronor och med Adelis som tillväxtpartner är målet att dubbla omsättningen till 2025.

Reomti är ett av Stockholms ledande ROT-företag. Företaget, som grundades 1993, har hela tiden drivits av entreprenörer med kundnära processer och relationsbyggande i fokus.
Genom bildandet av Circura tar bolaget nu nästa steg tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis. Reomtis ägare blir betydande ägare i den nybildade koncernen och behåller sina operativa roller. Bolagen i koncernen kommer fortsatt att verka under egna varumärken som självständiga företag.

”Genom att ingå i Circura blir Reomti en del av Sveriges ledande ROT-koncern. Det finns en stor potential i att samverka med kompletterande företag, inte minst kring hållbarhetsfrågor.
ROT-marknaden förutspås växa snabbt kommande år, och vi ser stora möjligheter att möta denna efterfrågan med effektiva och innovativa processer där bland annat återbruk blir en viktig del”, säger Johan Malk, VD på Reomti.

Värdet av den svenska marknaden för renovering, ombyggnad, tillbyggnad och byggservice uppgår till 200 miljarder kronor per år. Marknaden väntas växa kraftigt tack vare ett ökande behov inom den offentliga sektorn, renovering av miljonprogrammen och inte minst ändrade levnadsmönster efter pandemin. Samtidigt ställs allt högre krav på branschens omställning mot hållbarhet, vilket kräver innovativa produktionsprocesser, energieffektiva lösningar och cirkulära modeller för material och produkter.

Circura blir den ledande koncernen inom ROT och byggservice, med 2 miljarder kronor i  omsättning och 400 medarbetare. Reomti, Våtrumsteknik, Heving & Hägglund och Dipart har alla hög specialiseringsgrad inom sina segment och kompletterar varandra väl. Med Adelis som branscherfaren huvudägare är målet att konsolidera branschen genom en aktiv förvärvsstrategi och fördubbla omsättningen fram till 2025.

Torbjörn Torell tillträder som arbetande styrelseordförande i koncernen, och bidrar med 40 års branscherfarenhet, från bland annat One Nordic, Svevia och Bravida. I styrelsen ingår även Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan, före detta VD Tyréns och ledande befattningar i Stockholms stad.

”Circura blir en unik aktör med flera framgångsrika specialistbolag i samma koncern, vilket skapar nya möjligheter att bättre vårda och förnya samhällets fastigheter. Bolagen behåller den personliga kontakten och starka entreprenörsanda, men drar nytta av det stora företagets fördelar – det bästa av två världar. Tillsammans strävar vi efter att bli branschens mest kundnära, kvalitetsmedvetna och hållbara företag”, säger Torbjörn Torell.

För mer information, kontakta:

Johan Malk, VD Reomti

Telefon: 070-020 57 95

E-mail: johan.malk@reomti.se

Torbjörn Torell, styrelseordförande Circura

Telefon: 070-577 40 40

E-mail: torell.torbjorn@circura.se


Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära, med det stora företagets resurser, för att rusta upp Sveriges byggnader med moderna och hållbara arbetsmetoder. Circura består av en sammanhållen grupp av entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader, med lång erfarenhet av att vårda och förnya fastigheter. Circura omsätter 2 miljarder kronor och har 400 medarbetare.

Om Adelis

Adelis är en tillväxtpartner för välpositionerade nordiska bolag. Adelis arbetar i partnerskap med ledning och/eller ägare för att bygga verksamheter inom tillväxtsegment och med starka marknadspositioner. Sedan 2013 har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med över 25 investeringar och mer än 100 tilläggsförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 20 miljarder kronor.

#hevinghägglund #dipart #våtrumsteknik #reomti #circura #adelis #hållbartbyggande

 

Aktuellt

Reomti har tecknat avtal med Castellum

Reomti har tecknat ett nytt avtal med Castellum avseende Hornsberg 10.

Vi ska tillsammans med Castellum utveckla Hornsberg 10. Fastigheten, benämnd B20, ligger på Lindhagensgatan 133 i Hornsberg på Västra Kungsholmen och omfattar idag kontor och butiker.

B20 består av totalt 10 våningsplan inklusive källare och ett fläktrum på tak.
Total BTA uppgår till ca 11 397 kvm och total LOA ca 8686 kvm.

Vi ska totalrenovera befintlig fastighet till ny grundstandard inklusive ytskikt, större fönster samt installationer,
med hänsyn till kvarsittande hyresgäster. Vi ska bevara karaktäristiska detaljer från byggnadens olika tidsepoker vid renoveringen.

Projektering startar omgående. Projektet ska vara färdigställt under Q1 2023.
Efter projektets färdigställande ska byggnaden B20 miljöcertifieras enligt Breeam in Use.

Reomti är stolta över uppdraget och tackar för förtroendet!

Mer information om projektet finns här:

Castellum byggstartar för att skapa 800 lysande arbetsplatser på Kungsholmen – Castellum (cision.com)

Bild: BSK Arkitekter

#Reomti
#Byggervärden

Aktuellt, På Reomti

Reomti tecknar ramavtal med Stockholms Konserthusstiftelse

Vi kan med stolthet presentera att vi har tecknat ett 2-årigt ramavtal avseende  byggnadsarbeten med Stockholms Konserthusstiftelse.

Konserthuset Stockholm är ett av Sveriges största arkitektoniska mästerverk. Det invigdes 1926, skapat av arkitekten Ivar Tengbom under en expansiv tid i Stockholms historia.
Konserthuset byggdes för att ge en hemmascen åt nuvarande Kungliga Filharmonikerna och vara en arena för bland annat utdelningen av Nobelpriset.

Region Stockholm är stiftelsens huvudfinansiär.

Foto: Johan Malk

Aktuellt, På Reomti

Reomti är en Schysst byggare!

Som medlemsföretag hos branschorganisationen Byggföretagen har vi på Reomti anslutit oss till kampanjen för Schyssta Byggare.

Schyssta byggare
är en söktjänst där privatpersoner, bostadsrättsföreningar, offentliga och privata beställare kan söka utförare av olika byggtjänster.

En schysst byggare

  • har kollektivavtal
  • vill följa lagar och avtal
  • sätter säkerheten främst
  • bidrar till vår gemensamma välfärd

Läs mer om initiativet här: Vad är en schysst byggare? – Schyssta Byggare

 

Aktuellt, Bransch