Reomti bildar den nya ROT-koncernen Circura tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis som tillväxtpartner


Circura grundas av de fyra entreprenörsföretagen Reomti, Våtrumsteknik, Heving & Hägglund och Dipart, i partnerskap med Adelis. Den nya koncernen blir ledande inom det växande segmentet för renovering, ombyggnad, tillbyggnad (”ROT”) samt byggservice. Koncernen får en omsättning på 2 miljarder kronor och med Adelis som tillväxtpartner är målet att dubbla omsättningen till 2025.

Reomti är ett av Stockholms ledande ROT-företag. Företaget, som grundades 1993, har hela tiden drivits av entreprenörer med kundnära processer och relationsbyggande i fokus.
Genom bildandet av Circura tar bolaget nu nästa steg tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis. Reomtis ägare blir betydande ägare i den nybildade koncernen och behåller sina operativa roller. Bolagen i koncernen kommer fortsatt att verka under egna varumärken som självständiga företag.

”Genom att ingå i Circura blir Reomti en del av Sveriges ledande ROT-koncern. Det finns en stor potential i att samverka med kompletterande företag, inte minst kring hållbarhetsfrågor.
ROT-marknaden förutspås växa snabbt kommande år, och vi ser stora möjligheter att möta denna efterfrågan med effektiva och innovativa processer där bland annat återbruk blir en viktig del”, säger Johan Malk, VD på Reomti.

Värdet av den svenska marknaden för renovering, ombyggnad, tillbyggnad och byggservice uppgår till 200 miljarder kronor per år. Marknaden väntas växa kraftigt tack vare ett ökande behov inom den offentliga sektorn, renovering av miljonprogrammen och inte minst ändrade levnadsmönster efter pandemin. Samtidigt ställs allt högre krav på branschens omställning mot hållbarhet, vilket kräver innovativa produktionsprocesser, energieffektiva lösningar och cirkulära modeller för material och produkter.

Circura blir den ledande koncernen inom ROT och byggservice, med 2 miljarder kronor i  omsättning och 400 medarbetare. Reomti, Våtrumsteknik, Heving & Hägglund och Dipart har alla hög specialiseringsgrad inom sina segment och kompletterar varandra väl. Med Adelis som branscherfaren huvudägare är målet att konsolidera branschen genom en aktiv förvärvsstrategi och fördubbla omsättningen fram till 2025.

Torbjörn Torell tillträder som arbetande styrelseordförande i koncernen, och bidrar med 40 års branscherfarenhet, från bland annat One Nordic, Svevia och Bravida. I styrelsen ingår även Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan, före detta VD Tyréns och ledande befattningar i Stockholms stad.

”Circura blir en unik aktör med flera framgångsrika specialistbolag i samma koncern, vilket skapar nya möjligheter att bättre vårda och förnya samhällets fastigheter. Bolagen behåller den personliga kontakten och starka entreprenörsanda, men drar nytta av det stora företagets fördelar – det bästa av två världar. Tillsammans strävar vi efter att bli branschens mest kundnära, kvalitetsmedvetna och hållbara företag”, säger Torbjörn Torell.

För mer information, kontakta:

Johan Malk, VD Reomti

Telefon: 070-020 57 95

E-mail: johan.malk@reomti.se

Torbjörn Torell, styrelseordförande Circura

Telefon: 070-577 40 40

E-mail: torell.torbjorn@circura.se


Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära, med det stora företagets resurser, för att rusta upp Sveriges byggnader med moderna och hållbara arbetsmetoder. Circura består av en sammanhållen grupp av entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader, med lång erfarenhet av att vårda och förnya fastigheter. Circura omsätter 2 miljarder kronor och har 400 medarbetare.

Om Adelis

Adelis är en tillväxtpartner för välpositionerade nordiska bolag. Adelis arbetar i partnerskap med ledning och/eller ägare för att bygga verksamheter inom tillväxtsegment och med starka marknadspositioner. Sedan 2013 har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med över 25 investeringar och mer än 100 tilläggsförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 20 miljarder kronor.

#hevinghägglund #dipart #våtrumsteknik #reomti #circura #adelis #hållbartbyggande