Ytterligare en fastighet att renovera!

Reomti renoverar kv. Riddaren 16..
Reomti har fått ytterligare en fastighet att renovera!
Vi har fått i uppdrag att utföra sedvanligt underhåll av bostäderna i kv. Riddaren 16 på Östermalm utav Axfast AB genom Einar Mattsson Fastighetsförvaltning. Byggnaden uppfördes år 1869 och nu ska byggnaden genomgå stambyte, fasadrenovering, fönsterbyte, byte av värmesystem och nya balkonger. Projektet beräknas att påbörja i mars och färdigställas i slutet på November 2021.
Ett spännande projekt och vi tackar Axfast och Einar Mattsson för förtroendet!
Foto: Axfast AB