Vi totalrenoverar fastighet

Reomti kan med stolthet presentera att..

Vi kan med stolthet presentera att vi har fått i uppdrag av Vårdförbundet genom Hifab att totalrenovera Vårdförbundets egna fastighet kv. Islandet 14 i centrala Stockholm. Huset är byggt 1975 och är i behov av renovering. I samband med renoveringen så utförs ny lokalutformning i hela huset. Man vill skapa ändamålsenliga lokaler som är anpassade till Vårdförbundets olika behov. Byggnaden kommer i samband med renoveringen uppgraderas till Miljöbyggnad Silver. Projektet har påbörjat och beräknas att vara klar till hösten 2021.

Bild: Google Maps