Vi fortsätter att bygga flerbostadsprojekt i Hagastaden!

Vi har fått förtroende på nytt av..
Vi fortsätter att bygga flerbostadsprojekt i Hagastaden!
I snart två år har vi arbetat med projektet Oxford (Hus 1 och 2, från vänster i bild nedan) som kommer att färdigställas under våren 2021. Nu har vi fått förtroende på nytt av kunden Wallin att bygga projektet Coimbra (hus 3 och 4), där 135 bostadsrätter samt 4 lokaler ska byggas i det expanderande stadsområdet Hagastaden. Projektering påbörjar i februari och husen beräknas att stå färdiga till slutet av 2022. Vilket innebär att kommer vi ha byggt totalt 55 våningar, 263 lägenheter och 7 lokaler i dessa 4 hus, när vi är färdiga!
Vi är otroligt glada och stolta att få fortsatt förtroende!
Bild: Wingårdhs Arkitektkontor AB