Vi bygger polishus i Farsta

Reomti har fått i uppdrag av..

Reomti har fått i uppdrag av Polismyndigheten och Farsta Stadsutveckling AB att utföra en omfattande ombyggnation av fastighet inne i Telestaden i Farsta. Cirka 6500 kvadratmeter kontorsyta som ska byggas om och anpassas för polisverksamhet. Projekteringen sätts igång snarast med produktionsstart i februari 2021. Det nya polishuset beräknas stå färdigt i januari 2022.

Foto: White Arkitekter AB