Reomti sponsrar Yalla Rinkeby

Reomti kan vara stolta med att vi har sponsrat..

Reomti kan vara stolta med att vi har sponsrat och byggt en cafeteria åt Yalla Rinkeby under hösten. Cafeterian är färdigställd och slutresultatet blev slående fint!

Här kommer text ur Yalla Rinkebys egna hemsida som beskriver deras verksamhet. ”Syftet med Yalla Rinkeby är att ge förutsättningar för utlandsfödda kvinnor att närma sig arbetsmarknaden, kunna få ett lönearbete eller att kunna starta eget företag. Detta sker genom arbetsträning och språkkunskap med fokus på köksverksamhet och sömnad. Vi jobbar även med att stärka självkänsla och god hälsa hos våra deltagare. I framtiden hoppas vi kunna ge ännu fler kvinnor möjlighet att göra det som vi gör nu – skaffa sig arbetserfarenhet, bättre svenskkunskaper och ett eget sammanhang.”

Läs mer om deras arbete på deras hemsida ”www.yallarinkeby.se” och vi starkt rekommenderar att ni besöker cafeterian!