Reomti har tecknat ett prestigefullt avtal

Tillsammans med fastighetsägaren Slussgården ska vi utveckla och förbättra kv. Sandbacken..

Reomti har tecknat ett nytt avtal!

Tillsammans med fastighetsägaren Slussgården ska vi utveckla och förbättra kv. Sandbacken.

Kvarteret ligger i korsningen Tjärhovsgatan/Renstiernas gata och omfattas idag av kontor och butiker. Reomti ska komplettera de befintliga byggnaderna med ytterligare 2 våningar och på parkeringen mot Tjärhovsgatan uppföra en ny byggnad. Byggnaderna ska innehålla främst kontor men även butiker, lägenheter och restaurang.

Projektering startar i september och byggstart i november. Projektet kommer att färdigställas i etapper med sista slutbesiktning Q4 2023.

Reomti är tacksamma och stolta för förtroendet.
Läs mer om projektet här nedan!

https://www.mitti.se/nyheter/har-planeras-nya-bostader-och-butiker-vid-tjarhovsplan/aRKpie!rkqigKbq9qUVnJpRGsV5jQ/ 

#Reomti
#Byggervärden