Reomti har tecknat avtal med Castellum

Reomti har tecknat ett nytt avtal med Castellum avseende Hornsberg 10.

Vi ska tillsammans med Castellum utveckla Hornsberg 10. Fastigheten, benämnd B20, ligger på Lindhagensgatan 133 i Hornsberg på Västra Kungsholmen och omfattar idag kontor och butiker.

B20 består av totalt 10 våningsplan inklusive källare och ett fläktrum på tak.
Total BTA uppgår till ca 11 397 kvm och total LOA ca 8686 kvm.

Vi ska totalrenovera befintlig fastighet till ny grundstandard inklusive ytskikt, större fönster samt installationer,
med hänsyn till kvarsittande hyresgäster. Vi ska bevara karaktäristiska detaljer från byggnadens olika tidsepoker vid renoveringen.

Projektering startar omgående. Projektet ska vara färdigställt under Q1 2023.
Efter projektets färdigställande ska byggnaden B20 miljöcertifieras enligt Breeam in Use.

Reomti är stolta över uppdraget och tackar för förtroendet!

Mer information om projektet finns här:

Castellum byggstartar för att skapa 800 lysande arbetsplatser på Kungsholmen – Castellum (cision.com)

Bild: BSK Arkitekter

#Reomti
#Byggervärden