Reomti bygger flerbostadshus i Uppsala!

Under två års tid har Reomti..

Under två års tid har Reomti varit behjälpliga med teknisk kompetens och kalkyler till RAW Property i deras arbete med att ta fram det unika bostadskonceptet ”RAW”. Konceptet bygger på att lägenheterna färdigställs till råa ytor med tillhörande badrum samt kök och därefter får boende bestämma planlösning, ytskikt, interiör och ambitionsnivå utifrån sina förutsättningar och önskemål. Läs mer om deras koncept här: www.rawproperty.se

Projekteringen fortlöper och arbetet med marken har påbörjat. Till hösten år 2021 beräknas 50 stycken bostadsrätter stå färdiga för inflyttning.

Vi är oerhört stolta över att få förtroendet att få vara med och bygga Sveriges första RAW projekt och därför riktar vi ett stort tack till RAW Property!

Foto: BergThornton Arkitekter AB