Reomti bidrar till återuppbyggnaden efter orkanerna i Karibien

Vi bidrar till återuppbyggnaden efter orkanerna i Karibien

Som en del i vårt CSR arbete bidrar vi till återuppbyggnaden efter orkanerna Irma och Maria i Karibien.

Detta gör vi genom att stå för tryckkostnaderna av boken ”Mot horisonten” där ett antal svenska författare och långfärdsseglare öppnar skattkistan av spännande, inspirerande och fascinerande berättelser från de sju haven.

Överskottet går till de drabbade efter orkanen Irma i Karibien.

Följ denna länk för mer information om boken

Mot en ny horisont