Reomti är återigen nominerade till ROT-priset!

Reomti är återigen nominerade till ROT-priset.

Denna gång för ombyggnaden av VAC Ängby Park åt Stena Fastigheter.