Nytt projekt: Vårsta Malmsjön

Reomti har fått i uppdrag att bygga ett 14 våningshus i Vårsta. Projektet startar under hösten och beräknas vara klart sommaren 2019