Ny kontorsanpassning åt Fabege

Stockholm IVF  i Hammarby utökar sin verksamhet..

Stockholm IVF  i Hammarby utökar sin verksamhet och Reomti har fått uppdraget av Fabege att utför hyresgästanpassningen.
Arbetet påbörjades i november och ska vara färdigställt under våren 2019.