Nytt projekt Kv Kopiepennan.

Reomti Bygg AB har fått i uppdrag att nyproducera 56 st lägenheter i Råcksta. Beställare är Svenska Studenthus.
Projektet startar direkt efter semestern och inflyttning sker till våren