Tillfälliga bussdepån i Hornsberg byggs upp

För snart ett år sedan brann..

För snart ett år sedan brann tragiskt en stor del av bussdepån i Hornsberg ner. Vi håller på just nu att bygga upp den tillfälliga bussdepån åt SL genom en enorm tältlösning. I bilden ser ni stålkonstruktion som har rest halvvägs och ”en liten del av” takduken som håller på att placeras ut.