Kontor för Sweco

Ett projekt som vi fick i somras är i kvarteret Trängkåren och är ombyggnad av fd Jensens gymnasium till kontor för Sweco. Projektet pågår för fullt. Beställare är AMF Fastigheter och Emil  Pettersson är platschef.