Reomti återställer bussdepån i Hornsberg

Reomti har fått uppdraget av SL att återställa bussdepån..

Reomti har fått uppdraget av SL att återställa bussdepån i Hornsberg som brann ner november 2018. Arbetar startar under juni och beräknas vara klart till vintern 2019/2020.