Nu är vår Hållbarhetsredovisning för 2021 klar!

Vi är glada att kunna presentera vår Hållbarhetsredovisning för 2021!

”Reomtis första hållbarhetsrapport togs fram 2019 men vi startade långt tidigare att arbeta med hållbarhetsfrågor, både avseende sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.
Alla tre delar måste vara omhändertagna för att skapa balans som bidrar till en hållbar verksamhet”.

Vi har valt att lägga fokus på fem väsentliga områden för vår verksamhet:  Medarbetare och arbetsmiljö, Sociala förhållanden, Jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, Otillåten påverkan samt Miljö och klimatpåverkan.

Mer om detta kan du läsa i vår Hållbarhetsredovisning som finns tillgänglig nedan:

Reomti_Hållbarhetsredovisning 2021