Förslag om bostadsfinansiering för unga

Reomtis styrelseordförande, Svante Torell, lägger fram förslag om bostadsfinansiering för unga.

Reomtis styrelseordförande, Svante Torell, lägger fram förslag om bostadsfinansiering för unga.http://www.unt.se/asikt/debatt/sa-kan-ungas-boende-finansieras-3995878.aspx