17 april, 2016

Projekt: Swecohuset

SWECO

Swecohuset

Projektdata

Beställare AMF Fastigheter AB
Kontakt
Entreprenadform  Generalentreprenad
Typ av projekt Ombyggnad
Byggkostnad
Tider  2014-2016

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av kontorslokaler