17 april, 2016

Projekt: Kv Fyren

Kv Fyren

Kv Fyren

Projektdata

Beställare John Mattson Fastighets AB
Kontakt
Entreprenadform  Generalentreprenad
Typ av projekt  Stambyte
Byggkostnad
Tider  2016

Beskrivning av projektet

Stambyte av 240 lägenheter i 4 punkthus