17 april, 2016

Projekt: Kjellbergska huset

Kjellbergska huset

Kjellbergska huset

Projektdata

Beställare  Statens Fastighetsverk
Kontakt
Entreprenadform  Generalentreprenad
Typ av projekt  Ombyggnad
Byggkostnad
Tider  2015

Beskrivning av projektet

Ombyggnad av kulturminnesmärkt kontorshus