19 juni, 2018

Kv Skansen

Kv Skansen

Projektdata

Beställare Stena Fastigheter
Kontakt Mikael Röjdemark
Entreprenadform TE
Typ av projekt Kontorsanpassning
Byggkostnad ca 7 msek
Tider 10v april-juni 2018

 

Beskrivning av projektet

Kontorsanpassning ca 800 kvm