20 mars, 2016

Våra värderingar

Reomtis värderingar sammanfattar hur vi vill upplevas. De ligger som grund för hur vi beter oss och påverkar våra dagliga beslut och prioriteringar.

 

AKTIVA
Vi är drivande, lösningsorienterade och tar initiativ. Du ska känna att vi gillar utmaningar och vill utvecklas.

ENKLA OCH TYDLIGA
Vi är tydliga och krånglar inte till något. Du ska tycka att vi är enkla att ha att göra med och vi samlar varken på överraskningar eller surdegar.

OMTANKE
Vi bygger med omtanke, ärlighet och viljan att utveckla långsiktiga relationer. Det påverkar allt vi gör. Vår omtanke märker du bland annat genom det sätt vi bemöter våra kunder och på hur vi hjälper och bryr oss om varandra internt.