27 december, 2017

Vår ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp

Johan Malk, VD

Klas Edlund, Arbetschef

Berit Lindekrans, Ekonomichef

Thomas Johansson, Arbetschef

Fredrik Lidesjö, Inköpschef