2 december, 2015

Om Reomti

Vi bygger värden

Oavsett vilket uppdrag vi genomför är det relationer vi bygger. Att våra kunder och samarbetspartners upplever ett värde av det vi levererar är nyckel för vår framgång.

Våra byggarbetsplatser finns runt om i Storstockholmsområdet och vårt huvudkontor ligger i Hammarby Sjöstad. Idag är vi ca 50 anställda varav 25 tjänstemän och 25 hantverkare. Vår omsättning för det pågående bokslutsåret är ca 400 MSEK.

För att tillgodose våra kunders krav på kvalitet, genomgår all personal en kontinuerlig vidareutbildning inom teknik, miljö och kvalitet.

För oss är det viktigt att verka för en seriös och väl fungerande bransch. Därför är vi aktiva medlemmar med förtroende- och styrelseuppdrag i Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier.

Vi har en god ekonomi och högsta kreditvärdighet, Guldsigill ifrån UC samt trippel A enligt Bisnode. Läs mer om våra värderingar, certifikat och policies.