Kv. Farao Solna

Reomti har fått förtroendet av Fabege att projektera och hyresgästanpassa Kv. Farao i Solna. Projektet startade under jan/feb och beräknas vara klart hösten 2019. Apoteket är hyresgäst.